Emerald Consult

Poradenstvo

Technický rozvoj a globalizácia ekonomiky –  sú procesy, ktoré si vyžadujú adekvátnu reakciu vo všetkých obchodných oblastiach.

Špecialisti Emerald Consult poskytujú poradenské služby, služby spojené s informačnými technológiami a ochranou duševného  vlastníctva:

Naši vysokokvalifikovaný špecialisti majú veľké množstvo praktických skúseností v rôznych obchodných oblastiach a poskytujú poradenstvo v širokej škále otázok a úrovni kompetencií, pričom využívajú najmodernejšie technológie a autorsky chránené postupy.  

Nielenže nachádzame presné odpovede a správne cesty – my pomáhame naším klientom vytvárať vlastné efektívne mechanizmy ochrany a rastu.

V závislosti od požiadaviek spoločnosti, pracujeme v ľubovoľných režimoch spolupráce: jednorázovo, projektovo alebo v režime pravidelných konzultácií.

Naši klienti si cenia na našej spolupráci nielen kvalitu práce odborníkov, ale aj možnosť optimálnej realizácie odporúčaní priamo spoločnosťou Emerald Consult.