Emerald Consult

Vedenie účtovníctvaa audit

Dokonca aj klasické offshore krajiny často vyžadujú vedenie účtovníctva a archiváciu dokumentov spoločnosti niekoľkých predchádzajúcich rokov, zatiaľ čo jurisdikcie, s prísnou daňovou kontrolou vyžadujú audítorské a účtovné uzávierky za každé účtovné obdobie.

Emerald Consult má medzi svojimi zamestnancami aj finančníkov, so zameraním na vedenie účtovníctva v súlade s medzinárodnými štandardmi, špecializujúcimi sa na špecifiká a odlišnosti požiadaviek daňovej a finančnej obchodnej legislatívy na území jurisdikcií v ktorých naši klienti pracujú.

V prípade, že je pre vás výhodnejšie zveriť inej spoločnosti vedenie účtovníctva, podávanie výkazov, vykonanie auditu odborníkom v spôsobom outsoursingu – ochotne prevezmeme na seba túto zodpovednosť.

Okrem dlhoročných úspechov a skúsenosti v oblasti vedenia účtovníctva a audítorských služieb, všetkým našim klientom garantujeme optimálny režim spolupráce a profesionálny prístup ku každej špecifickej úlohe.  

Taktiež spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme, môžeme pomôcť získať oslobodenie od daní, samozrejme v prípade, ak spoločnosť na to má pravo.

sk